Hoạt động công ty - Thăm quan du lịch và phát triển thị trường

Trong chuyến công tác phát triển thị trường tại các Tỉnh Phía Nam và Tây Nguyên bộ phận kinh doanh của Công ty đã mở rộng được nhiều thị trường mới và kết hợp thăm quan du lịch tìm hiểu tại các địa phương.Tin tức
Gọi ngay: 1900636612