Bộ phận Quản lý và kinh doanh

Ông Trần Khánh Hòa - Giám đốc Công ty CP Sơn Jotex 
Điện thoại 0904 111 700


                               

Ông Trần Ngọc Sơn - Giám đốc kinh doanh nhãn sơn GOLDSUN Công ty CP Sơn Jotex          
Điện thoại: 0911 288 558

Ông Bùi Ngọc Thiên - Trưởng phòng kinh doanh 1 Công ty CP Sơn Jotex 
Điện thoại 0987 938 765
                                                         Ông Dương Xuân Hào - Trưởng phòng kinh doanh 2 Công ty CP Sơn Jotex 
Điện thoại 0983 078 380
                            

Ông Lê Quốc Anh - Phụ trách kinh doanh Công ty CP sơn Jotex 
Điện thoại 0975 665 097

Ông Doãn Văn Cường - Phụ trách kinh doanh Công ty CP Sơn Jotex 
Điện thoại 0386 844 645
                                                
                                                                                                                  
Tin tức
Gọi ngay: 0904111700