Thành viên công ty - Bộ phận kinh doanh & Tiếp thị

Thành viên trong Công ty- Bộ phận kinh doanh tiếp thị và marketingMr Trần Khánh Hòa - Giám đốc kinh doanh
Liên hệ : 0904 111 700


Mr Bùi Ngọc Thiên - Phụ trách kinh doanh
Liên hệ : 01677 154 337


Mr Bùi Đình Phong - Phụ trách kinh doanh
Liên hê : 0904 555 616

Phan Văn Tuân

Mr Phan Văn Tuân - Phụ trách kinh doanh
Liên hệ : 0986 434 774

Nguyễn Văn Chúc

Mr Nguyễn Văn Chúc - Phụ trách kinh doanh
Liên hệ : 0982 740 065Nguyễn Minh Thảo

Mr Nguyễn Minh Thảo - Phụ trách kinh doanh
Liên hệ : 0986 852 258Ms.Đoàn Ánh Dương - Phụ trách marketing
Liên hệ : 0965 938 067

Tin tức
Gọi ngay: 1900636612